Servis turbokompresora obuhvata remont svih tipova turbokompresora za motore sa unutrašnjim sagorevanjem.

Turbo Servis Božec vrši remont svih tipova turbokompresora uz poštovanje tehničko-tehnoloških proipisa prilikom balansiranja i sklapanja. Garantujemo da je vaš deo remontovan sa najvećom pažnjom i preciznošću.

Turbokompresor je konstruisan da uz redovno održavanje traje koliko i motor. Da biste osigurali radni vek turbokompresora koliko i motora morate se pridržavati sledećih pravila:

redovna zamena ulja i filtera

redovna zamena filtera vazduha

pridržavati se fabričkih preporuka za intervale servisa i kvaliteta ulja

redovna kontrola izduvnog sistema (katalizatora, FAP filtera)

Procesi servisiranja turbokompresora:

Rasklapanje i defektaža uzroka kvara

Čišćenje

Kontrola ispravnosti delova

Balansiranje rotora

Sklapanje kertridža

Ispitivanje na probnom stolu i montaža kućišta

Svi delovi (ležajevi, karike, zaptivke) se menjaju na svakom turbokompresoru, bez obzira na oštećenje.

Da bi smo objasnili kako radi turbokompresor, prvo se moramo upoznati sa ciklusom rada klipova četvorotaktnog motora:

Usisavanje. Kod dizel ili benzinskih motora, klip se pomera na dole i uvlači se vazduh kroz usisni ventil. U karburatoru benzinskih motora, vazduh je pomešan sa benzinom.

Kompresija. Kako se klip pomera na gore, vazduh ili smeša benzina i vazduha se kompresuje.

Ekspanzija. U benzinskim motorima sa karburatorom, mešavina goriva i vazduha se pali pomoću svećice; kod dizel ili benzinskih motora sa direktnim ubrizgavanjem, gorivo se ubrizgava pod velikim pritiskom što dovodi do spontanog sagorevanja. U oba slučaja to dovodi do pomeranja klipa na dole.

Izduv. Izduvni gasovi se izbacuju kroz izduvni ventil kada se klip podigne. Kod motora sa turbokompresorom, vazduh se kompresuje pre ulaska u cilindar tokom postupka usisavanja. Budući da je pod velikim pritiskom, velika masa vazduha ulazi u cilindar, što dovodi do veće efektivnosti pri sagorevanju goriva. Ovo povećava izlaznu snagu motora, dajući više sile i veću brzinu u odnosu na konvencionalne motore, a takođe smanjuje i emisiju izduvnih gasova. Neki dizel motori mogu da se podese da primaju veću količinu vazduha a istu (uobičajenu) količinu goriva, što ne povećava snagu vec rezultuje čistijom emisijom izduvnih gasova.

Procesi servisiranja turbokompresora